Glas med garanti

– Lovpligtig forbruger klagevejledning.

Vi arbejder hårdt for at undgå klager, men hvis du ikke er tilfreds med vores arbejde, så kontakt os – vi vil gøre alt for at sikre, at du bliver en tilfreds kunde.

Glas med garantiHvis du ikke er tilfreds med vores behandling af din klage, så har du altid mulighed for at klage til Glarmesterlaugets Garantiordning, Gothersgade 160, 2.th, 1123 København K, www.glasmedgaranti.dk.

Vi er omfattet af Glarmesterlaugets garantiordning – Glas med garanti –  som dækker i 5 år. Garantien dækker montering af glas og vedligeholdelse af glasisætninger, herunder nødvendigt tømrer/snedker-, el-, maler- og smedearbejde, bearbejdning af glas, facadearbejde, montering af dør – og vindueselementer, fugearbejde, fremstilling af blyruder, samt indramningsarbejde.

Mod betaling kan du også klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.kfst.dk.

Spørgsmål?

Ring til os på 39 67 87 47

Eller udfyld formularen og lad os tage en snak

Kontakt os
Sender